โซลูชั่น
TECHNICAL CONSULTANT
ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ที่ครบวงจรหรือบางส่วนในโรงงาน สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม เราสามารถให้คำปรึกษาช่วยลูกค้าในการประเมินทางเทคนิค เริ่มต้นจากการออกแบบแนวคิด แผนผังระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ข้อกําหนดทางเทคนิคและเลือกผลิตภัณฑ์หรือระบบที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้าและงบประมาณที่มีอยู่
image solution 1
SUPPLY OF EQUIPMENT
เราสามารถจัดหาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือบางส่วนสำหรับโครงการระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้ หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้สวิตช์บอร์ด MV/LV, ตู้จ่ายไฟ Main และ Auxiliary, MCC ตู้ควบคุมคณภาพไฟฟ้า MV/LV, ตู้ควบคุม Capacitor ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ MV/LV/DC/Servo ระบบออโตเมชั่นสำหรับกระบวนการผลิต, Sensors สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก มอเตอร์อุตสาหกรรม MV/LV/DC และชุดควบคุม
image solution 1
ENGINEERING AND APPLICATION SOFTWARE
ทีมวิศวกรเรามีความสามารถในการออกแบบและจัดหาโซลูชั่นตามแบบที่ลูกค้าต้องการ สำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ AC หรือ DC, ระบบควบคุมออโตเมชั่น สำหรับการใช้งานที่หลากหลายในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก, น้ำตาล และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีมงานเรามีความรู้และประสบการณ์ตรง ในการสร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น และจำลองการทดสอบซอฟต์แวร์ภายในบริษัทเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและการทำงานที่หน้าไซต์งานจริง
image solution 1
SERVICES
เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจเชื่อถือได้ จากประวัติการติดตั้งและบริการในโครงการมากกว่า 120 โครงการในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาในโรงงานหลากหลายอุตสาหกรรม บริการของเรายังรวมไปถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การฝึกอบรม จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ เอกสารและการบริการอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
image solution 1